+31 (0)610950137
info@geodrilling.nl

Welkom bij Geodrilling!

Geodrilling B.V. is een boorbedrijf en adviesbureau in de wereld van de bodemenergie, asbest-, bodem- en geluidsonderzoek en de aanleg van in-situ saneringsystemen. Met ruim twintig medewerkers verrichten wij diensten in Nederland en België verricht. Onze vaste klantenkring bestaat uit grote ingenieursbureaus, bedrijven, overheden en particulieren.

Geodrilling B.V. is bijzonder goed in te zetten op het snijvlak van theorie en praktijk. De combinatie van een gedegen uitvoering met uitgebreide kennis van wet- en regelgeving leidt tot praktische, duurzame en betrouwbare oplossingen. Wij streven naar het optimale eindresultaat voor de opdracht-gever en een acceptabele uitwerking voor alle overige belanghebbenden. Onze sterke punten zijn daarbij een gecertificeerde praktische uitvoering, kennis van de wet- en regelgeving en concurrerende prijzen.

Geodrilling B.V.

Met de introductie van een grote boorstelling in 2008 wordt voor Nederland en België een nieuwe boortechniek (verbuisd spoelboren) geïntroduceerd voor het plaatsen van diepe peilbuizen, in-situ saneringssystemen en het aanbrengen van bodemenergiesystemen in geologisch moeilijke boorgebieden die grind-, steen- en rotshoudend zijn.

Start boring

Gespecialiseerd in grondboringen

Mechanische grondboringen worden voor tal van doeleinden toegepast, zoals milieutechnische boringen ten behoeve van grond- en grondwaterbemonstering, aanleg van in-situ systemen en het aanbrengen van collectoren voor bodemenergiesystemen.

Geodrilling BV heeft de beschikking over zes mechanische boorstellingen waarmee een scala van technieken kan worden uitgevoerd:

(Holle) avegaarboringen
(Holle) avegaarboringen worden veelvuldig toegepast in puinhoudende en grindige bodems waar andere technieken niet toegepast kunnen worden. Ook voor partijbemonsteringen met grotere bemonsteringsdiepten is de avegaartechniek een uitkomst. Nadeel van deze methode is de minder nauwkeurige bodembeschrijving en monstername.

Pulsboringen
Pulsboringen zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van (clusters) peilbuizen op plekken waar de bodemopbouw van cruciaal belang is. Grondmonsters kunnen met deze methode zowel geroerd als ongeroerd (steekbussen) worden genomen. Deze methode garandeert een goede plaatsing, waarbij aanwezige klei- en leemlagen goed kunnen worden hersteld.

Spoelboringen
Spoelboringen worden tot nu voornamelijk toegepast bij het aanbrengen van bodemcollectoren. Geodrilling B.V. heeft sinds begin 2008 de beschikking over een Hutte HBR 205 GT boorstelling, waarmee verbuisde spoelboringen kunnen worden uitgevoerd. Voordeel van deze mechanische boorstelling is dat door de verbuizing deze machine, naast het plaatsen van bodemcollectoren, ook uitermate geschikt is voor het uitvoeren van milieukundige boringen. Met deze boorstelling is HMB B.V in staat om met deze snelle boortechniek ook in de wereld van het bodemonderzoek toe te passen. Daarnaast heeft de Hutte het voordeel dat het toegepast kan worden in gebieden waar spoelen nagenoeg onmogelijk is.

Hamer-/Geoprobe boringen
Bij deze techniek worden de boorbuizen met een percussiehamer, met een slagfrequentie tot 1.200 slagen per minuut, de grond in getrild. Deze methode is geschikt voor het nemen van ongeroerde monsters in liners en het verkrijgen van nauwkeurige boorprofielen voor onder andere het in beeld brengen van verontreiningssituaties, alsmede ten behoeve van archeologisch onderzoek. Daarnaast is het mogelijk om middels de verloren punt methode peilbuizen te plaatsen. Een groot voordeel van deze techniek is dat er geen (verontreinigde) boorgrond vrijkomt, wat in veel gevallen kostenbesparend werkt.

Geodrilling B.V.

Wilt u weten wat wij op het gebied van mechanische grondboringen voor u kunnen betekenen? Vraag dan via 06-10950137 of per e-mail vrijblijvend een offerte aan.

Voor het adres kunt u terecht op onze contact pagina.

Naar boven Boor dieper (25m)

Beregeningsinstallaties

Onze beregeningsinstallaties kunnen uitgevoerd worden vanaf de drinkwaterleiding, open water (sloot, kanaal etc.) of vanuit een door ons zelf vakkundig geplaatste bron. In het onderhoudscontract is opgenomen, het in het voorjaar opstarten en in het najaar aftappen van de installatie. Voor vrijblijvende informatie en/of offerte, bel of fax naar de nummers zoals te vinden onder het kopje contact.

Geodrilling B.V.

Voorbeelden van toepassingen beregeningsinstallaties zijn:

  • Siertuinberegening
  • Beregening buitenbakken maneges
  • Beregening boom en plantenkwekerijen
  • Gewas en graslandberegening
Naar boven Boor dieper (50m)

Referenties

Op deze pagina ziet u een aantal werkzaamheden die door Geodrilling zijn uitgevoerd.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

arrow

Kampen
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Kasteel de Haar
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Westerschelde tunnel
Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Naar boven Boor dieper (75m)

Neem contact op

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen, faxen of mailen!

Contactpersoon: R. van Kuijk
Adres: Krusemanlaan 32 1701 VM Heerhugowaard
Telefoon: +31 (0)610950137
Fax: +31 (0) 725742370
Mail: info@geodrilling.nl

Geodrilling B.V.
Naar boven Juiste diepte bereikt (100m)